Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Sen lisäksi mitä lait, asetukset ja muut viranomaisten päätökset ja ohjeet edellyttävät, on asukkaiden otettava huomioon seuraavat määräykset:

YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00-06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Saunan ja pesulan käyttäjän on siivottava tilat käytön jälkeen.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittua vai yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ja noudatettava lajitteluohjeita. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita, eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti hiljaisuuden aikana klo 22.00-07.00 on vältettävä metelöintiä. Klo 22 jälkeen jatkuvien perhejuhlien pitämisestä on sovittava etukäteen isännöitsijän ja lähinaapureiden kanssa.

Asukkaiden on huolehdittava asuntojensa siisteydestä, vahingonteosta vaaditaan vuokralaiselta täysi korvaus. Kaikista vahingoista ja vioista on heti ilmoitettava talonmiehelle, varsinkin vesihanojen ja WC-laitteiden vuodoista. Muutos- ja korjaustöistä on aina neuvoteltava taloyhtiön edustajan kanssa. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa niihin kuulumattomia jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeella ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Huoneistokohtaisella parvekkeella on sallittu liinavaatteiden tuulettaminen ja pukimien harjaaminen sekä pikkupyykkien kuivattaminen vain kaiteiden sisäpuolella.

JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Comments are closed.