Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden, kotirauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudatettava järjestys- ja muiden lakien sekä asetusten määräyksiä. Asukas on velvollinen tutustumaan näihin järjestyssääntöihin huolellisesti ja noudattamaan niitä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00-06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Saunan ja pesulan käyttäjän on siivottava tilat käytön jälkeen. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittua vai yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ja noudatettava lajitteluohjeita. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty ja pelastustielle pysäköinti on kielletty. Lämpöpaikkojen pistokekoteloiden luukut on pidettävä lukittuina. Lämmitysjohto on aina irrotettava lämpöpaikan pistorasiasta silloin kun ajoneuvo ei ole siihen kytkettynä. Lämmitystolpasta ei saa ladata sähkö- tai hybridiautoa.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty kaikissa asukkaiden käytössä olevissa yleisissä sisätiloissa, yhteisillä parvekkeilla sekä lasten leikkialueilla. Parvekkeella tupakoidessa on käytettävä kannellista tuhka-astiaa sekä huomioitava riittävä tuuletus.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita, eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää ja naapureille on annettava asumisrauha. Erityisesti klo 22.00–07.00 välisenä aikana on vältettävä metelöintiä. Asukkaiden on huolehdittava asuntojensa siisteydestä, vahingonteosta vaaditaan vuokralaiselta täysi korvaus. Kaikista vahingoista ja vioista on heti ilmoitettava talonmiehelle, varsinkin vesihanojen ja WC-laitteiden vuodoista. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa niihin kuulumattomia jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Muutos- ja korjaustöistä on aina neuvoteltava taloyhtiön edustajan kanssa.

Parvekkeet ja huoneistopihat

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla ainoastaan kaiteiden sisäpuolella. Parvekkeille ja muualle huoneiston ulkopuolelle asennettaviin televisio- tai satelliittiantenneihin tarvitaan aina vuokranantajan lupa. Kukka-astiat tulee sijoittaa parvekekaiteen sisäpuolelle. Grillaaminen hiili-, kaasu- tai muulla sellaisella grillillä, josta tuli voi päästä irti, on kielletty parvekkeilla sekä kerrostalojen ja luhtitalojen huoneistopihoilla. Grillaaminen ei saa aiheuttaa muille asukkaille haittaa tai häiriöitä. Parveketta ei saa pestä juoksevalla vedellä.

Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Comments are closed.